chi square test ujian khi kuasa dua jadual kontigensi analisa

Ujian Khi Kuasa Dua SPSS dan Excel

Chi square test ujian khi kuasa dua jadual kontigensi analisa data

Hai semua,

Hari ini saya akanĀ berkongsi kepada anda mengenai Khi Kuasa Dua. Apa itu Ujian Statistik Khi Kuasa Dua? Ujian Khi Kuasa Dua, adalah satu ujian bukan parametrik yang dijalankan dengan tujuan tertentu dalam menguji hipotesis perbezaan kadar dan melihat pengaruh/ hubungan antara variabel (pembolehubah) dalam sesebuah kajian ataupun aplikasi kehidupan.

Persoalannya, mengapakah penting kita jalankan ujian ini? Ujian ini dijalankan sebagai langkah yang bijak dalam menguruskan data-data pembolehubah yang dikutip dalam bentuk kumpulan/ bahagian. Sebagai contoh, anda mempunyai bilangan kehadiran murid dalam sesebuah kelas, bagi tempoh masa bulanan. Anda ingin lihat adakah taburan mereka (kehadiran pelajar) sama atau sebaliknya.

Dengan menjalankan ujian statistik seperti khi kuasa dua, anda dapat menentukan, adakah berbeza kehadiran ini secara rawak ataupun bukan secara rawak. Nampaknya, kita kena mulakan analisis, bagi membolehkan anda memahami aspek ini dengan baik.

Marik kita tonton video mengenai analisa ini

  1. Nota ujian khi kuasa dua Chi Square

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published.