Bagaimana Menukar Koding dan analisa borang soal selidik dalam aplikasi SPSS Dalam penyelidikan atau kajian yang dijalankan,